Støt os

www.nordfalcken.dk

STØT OS

Støt Nordfalcken


Da vi alle arbejder helt og aldeles frivilligt og bruger vores fritid på alle opgaver og øvelser, er vi meget afhængige af donationer og sponserater i alle omfang.


At drive den form for frivillig og ulønnet "virksomhed" som vi gør, er ikke helt omkostningsfrit og vi skal bruge midler til bl.a. brændstof, vedligehold og sikkerhed. Sikkerhed til os som besætning men også dem vi hjælper på havet.


Vi er derfor MEGET modtagelige for alt slags støtte - fra alle - firmaer såvel som private.


Vi kan tilbyde firmaer og fonde, som støtter os, reklame på vores hjemmeside og på båden/udstyret - for på den måde, at kunne gøre beløbet fradragsberettiget overfor Skat.


Dette desværre ikke for private - da vi så ville skulle være en almennyttig forening og derved blive pålagt endnu mere administration.


Dermed ikke sagt at private ikke må støtte os !!


Til firmaer som vil støtte os, beder vi jer endelig tage kontakt til os på info@nordfalcken.dk så finder vi ud af hvordan og hvorledes vi gør, for at få jeres logo/firmanavn profileret gennem os.

Kontonummer:


6192 0006948545

Copyright @ All Rights Reserved

CVR-nr. 34038937