Bådlauget

Medlemmerne i vores bådlaug, som blev stiftet i forbindelse med købet af Doryen, består af ansatte fra vores daværende station 319 Århus Nord. En station, som desværre er blevet nedlagt i forbindelse med besparelser fra Falcks side.


Vi er nu 36 medlemmer.

Næsten alle har været ansat i Falck, fordelt på falckstationerne i Århus og omegn.

Efter at Falck mistede ambulanceudbuddet i østjylland, og langt de fleste reddere arbejder i Præhospitalet, har ikke ændret noget i vores organisation. Vi har dog også medlemmer som ikke er ansatte i ambulancetjenesten.

Alle medlemmer har mulighed for at benytte båden i fritiden dog forsat, at man er i beredskab når man sejler.


Der stilles det krav fra bådlauget, at hvert medlem som minimum har det speedbådscertifikat som loven foreskriver. Flere medlemmer har dog også duelighedsbevis samt VHF-certifikat.