Bådlauget

Medlemmerne i vores bådlaug, som blev stiftet i forbindelse med købet af Doryen, består af ansatte fra vores daværende station 319 Århus Nord. En station, som desværre er blevet nedlagt i forbindelse med besparelser fra Falcks side.


Bådlauget har valgt at beholde det gamle stationsnummer, 319, som en del af navnet. Alle, som er medlem af bådlauget, var ansat på stationen på det tidspunkt, båden blev købt. Da båden i forbindelse med stationslukningen måtte flyttes, blev den stationeret på falckstationen i Hinnerup. I den forbindelse fik de ansatte der tilbud om også at blive medlem af lauget.


Vi er nu 32 medlemmer. Næsten alle er ansat i Falck, fordelt på falckstationerne i Århus og omegn. Vi har dog også medlemmer som ikke er Falckansatte.

Alle medlemmer har mulighed for at benytte bådene og kan booke den via en intern hjemmeside. Vi har medlemmer, som til dagligt kører autohjælp, brandslukning og ambulance m.v.


Der stilles det krav fra bådlauget, at hvert medlem som minimum har det speedbådscertifikat som loven foerskriver. Flere medlemmer har dog også duelighedsbevis samt VHF-certifikat.