Operationsområde

Vi har begrænset vores operationsområde til at gælde Østjylland. Det vil primært sige hele Århus Bugt. 

Vi tager dog visse forbehold. Det kan være at skulle sejle til Ebeltoft Vig, da det er en bekostelig affære for vores frivillige forening.

Er der fare for menneskeliv, så sejler vi selvfølgelig også til Ebeltoft. 


Båden besættes med mindst to mand og sejler ikke, før dette mindstekrav er opfyldt.


Vi håber, at vi - kanaliseret gennem SOK (nu JRCC) - vil kunne bistå Østjyllads Politi - hvis vores hjælp er ønsket.Nordfalcken 2 ligger klar i vandet 24/7/365

Nyttig viden


Det er JRCC Denmark, som leder alle redningsindsatset på havet i, og omkring Danmark.


JRCC er det tidligere SOK - Søværnets Operative Kommando.


JRCC står for Joint Rescue Coordination Centre.


De har det store overblik og adgang til mange forskellige resurser i form af Søværnets skibe, Flyvevåbnets redningshelikoptere, Marine Hjemmeværnet, Kystredningsstationerne, Fiskeridirektoratets både, de kommunale redningsberedskaber samt en del frivillige resurser, hvor Nordfalcken indgår.


Er der tale om fare for menneskeliv, materiel - generalt alle SAR (Seach And Rescue) opgaver, er JRCC kontrolcenter og leder af disse opgaver.