Operationsområde

Vi har begrænset vores operationsområde til at gælde Østjylland. Det vil primært sige hele Århus Bugt og sørerne i Østjylland, altså Silkeborg- og Skanderborgsøerne samt Gudenåsystemet.


Doryen er på grund af dens lille dybgang meget egnet til sejlads på mindre søer og åsystemer. Da båden transpoteres på trailer, kan vi komme frem til de fleste vådområder.


Vi tilstræber en responstid på under en time, regnet fra vi bliver tilkaldt, til båden er i vandet og klar.


Dog kan tiden være lidt forøget i forbindelse med en indsats på de midtjyske søer.


Båden besættes med mindst to mand.


Vi håber, at vi - kanaliseret gennem SOK (nu JRCC) - vil kunne bistå Østjyllads Politi - hvis vores hjælp er ønsket.


Her ville vi også kunne hjælpe med landbaserede afsøgningsopgaver, da vi med vores termiske kamera hurtigt ville kunne "scanne" et område for varmekilder - blandt andet mennesker.


Vores 2 ældre både opbevares i en hal, men på en lokalitet, der ligger mindre end 10 min. kørsel fra Århus Bugt.


Nordfalcken 2 ligger klar i vandet.

Nyttig viden


Det er JRCC Denmark, som leder alle redningsindsatset på havet i, og omkring Danmark.


JRCC er det tidligere SOK - Søværnets Operative Kommando.


JRCC står for Joint Rescue Coordination Centre.


De har det store overblik og adgang til mange forskellige resurser i form af Søværnets skibe, Flyvevåbnets redningshelikoptere, Marine Hjemmeværnet, Kystredningsstationerne, Fiskeridirektoratets både, de kommunale redningsberedskaber samt en del frivillige resurser, hvor Nordfalcken indgår.


Er der tale om fare for menneskeliv, materiel - generalt alle SAR (Seach And Rescue) opgaver, er JRCC kontrolcenter og leder af disse opgaver.